„Spółdzielcze Biuro Obrotu Nieruchomościami”
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa
w Jelczu-Laskowicach ul. Bożka 11
tel. 71/712-02-05
e-mail: grazynaow@smjelcz-laskowice.pl

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jelczu-Laskowicach informuje, że  
z dniem 01.05.2014r. został rozszerzony zakres usług Spółdzielni w ramach, których oferujemy Państwu pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. W tym celu powstało „Spółdzielcze Biuro Obrotu Nieruchomościami”.

Działalność Biura ma na celu ułatwienie transakcji sprzedaży, zamiany, kupna czy najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, domów oraz innych nieruchomości.
Proponowane usługi wykonywane są odpłatnie jednak naszym atutem są konkurencyjne ceny :

 • członkowie Spółdzielni tylko 1 % netto  wartości realizowanej umowy,
 • pozostałe osoby 1,5 % netto wartości realizowanej umowy.

Gwarantujemy bezpieczeństwo transakcji i wysoką jakość wykonywanych usług.
Zapewniamy pomoc w uzyskaniu środków na sfinansowanie zakupu nieruchomości poprzez kontakt z doradcą finansowym.
Zlecenia realizujemy solidnie i skutecznie, ponieważ posiadamy bogate doświadczenie poparte długoletnim prowadzeniem naszej dotychczasowej działalności. Na temat mieszkań wiemy wszystko a naszym celem jest pełna satysfakcja klientów.


Zapraszamy Państwa do korzystania z naszych usług w dniach :
od poniedziałku do piątku 7.00 – 15.00 we wtorek od  9.00 – 17.00
Nasze Biuro mieści się przy ul. Bożka 11 w siedzibie Spółdzielni pokój nr 5.

sprawdz

 

 

 

Spółdzielcze Biuro Obrotu Nieruchomościami

Historia

W latach 1975-1977 r. na terenie obecnego miasta Jelcz-Laskowice pod patronatem Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Oławie wybudowano 17 budynków mieszkalnych tj. 12 punktowców oraz mieszkania w budynkach przy ul. Drzewieckiego  21-29, 11-19, 1-9, Tańskiego 12-18, Bożka 40-52, ul.Bryły 1-5.

W dniu 9 grudnia 1977 r. odbyło się Zebranie Założycieli Członków obecnej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jelczu-Laskowicach, która została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabryczna dnia 21 marca 1978 roku. Założycielami spółdzielni byli m.in. Zdzisław Nowacki, Aleksander Milewski (zmarły), Edward Łukaszuk, Marian Rojek (zmarły), Jurgen Skora, Andrzej Jama, Kazimierz Wibły, Urszula Oleszczuk oraz nieżyjący już Zdzisław Pilarski, który pełnił również funkcję zastępcy Prezesa Zarządu. Pierwszym Prezesem Zarządu został wybrany Janusz Zawadzak (zmarły), natomiast  Przewodniczącym Rady Nadzorczej  Edward Węgliński.

Nowopowstała Spółdzielnia w pierwszym roku swojej działalności oddała do użytku pierwsze budynki m.in. przy ul. Bryły 7-11. Do 1979 r. powstało osiedle Metalowców, w następnych latach 1979 –1983 I etap Oś. 35 lecia, 1983–1991 Oś. Hirszfelda, 1989-1993 Oś. Południe. W chwili obecnej  zasoby spółdzielni  stanowi  56  budynków, w których znajduje się  3008 mieszkań  o łącznej pow. 154180 m.2 . We wszystkich zasobach mieszka łącznie  około 11,0 tys. osób.

Do powstania tak dużej ilości mieszkań w  stosunkowo krótkim czasie  przyczynili się zarówno członkowie kolejnych Zarządów Spółdzielni jak i Rad Nadzorczych. Szczególnie należy tu wymienić byłych prezesów Zarządów a mianowicie wspomnianego już zmarłego Janusza Zawadzaka oraz jego następców Andrzeja Nikla i Jerzego Urbaniaka. Wśród Przewodniczących Rad Nadzorczych trzeba wyróżnić: Stanisława Dziekońskiego, Stanisława Danieleckiego, Mirosława Ciućmana. W okresie rozbudowy osiedli w Sp-ni zatrudnionych było  nawet 160 osób. W chwili obecnej  zatrudnia około 80 pracowników. Spółdzielnia Mieszkaniowa oprócz zarządzania swoimi budynkami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi wykonuje zarządzanie na zlecenie obcymi nieruchomościami tj.

    budynki mieszkalne w Jelczu-Laskowicach przy ulicy:

 • Piastowskiej 36-38
 • Hirszfelda 4A-4I
 • Bożka 27-37, ul. Oławska 50-64
 • Grabskiego 31-41
 • Grabskiego 36-42
 • Grabskiego 25-29
 • Grabskiego 19-23
 • Grabskiego 34B,34A,32B,32A,30B,30A
 • Grabskiego 28B, 28A, 26

   budynki mieszkalne w Czernicy przy ulicy:

 • Wojska Polskiego 1
 • Wojska Polskiego 2
 • Wojska Polskiego 3
 • Wojska Polskiego 4
 • Wojska Polskiego 5
 • Wojska Polskiego 6
 • Wojska Polskiego 8-12